testjes

info testmomenten:

Beste ouders


Even duiding in verband met de testmomenten.


Voor alle zwemgroepen hebben wij doelstellingen en vaardigheden.


Deze vaardigheden dragen er toe bij dat de kids ook meer leren 'overleven' in het water. 'Alledaagse' situaties die bewust en/of onbewust kunnen voorvallen in eender welk zwembad worden hier nagebootst zodanig dat de kids ook voorbereid zijn of alvast reeds ervaring hebben met bepaalde voorziene maar ook onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen in een zwembad.


Het gaat hier eigenlijk over stapsgewijs reddend zwemmen aanleren! Van zichzelf beredderen bij het peuter- en kleuterzwemmen en het eerste deel van de zwemschool tot ook een ander kunnen in veiligheid brengen (redden)

Vanaf de blauwe badmutsen tot en met zich klaarstomen tot de cursus om volwaardig redder te kunnen worden bij reddend zwemmen.


Al onze doelstellingen en vaardigheden staan per niveaugroep volledig uitgeschreven op onze website bij zwemgroepen: kleuter-en peuterzwemmen, zwemschool en reddend zwemmen. Hier kom je te weten wat je kind in een bepaalde groep allemaal moet kunnen.


Pas als alle doelstellingen en vaardigheden van een bepaalde groep behaald worden kan een kind overgaan naar een volgende groep.


Het kan dus zijn dat ze reeds een diplomaatje meekrijgen maar dat ze nog een volgend diploma moeten behalen alvorens over te mogen naar een volgende groep.

Het is voor ons onmogelijk om al deze testen af te nemen op 1 les voor de vakantie zoals vroeger wel het geval was. Gelieve hier rekening mee te houden!!


Indien u op de hoogte wil blijven over de vorderingen van uw kind, kan u dit steeds tijdens de les vragen aan de inschrijvingsstand. Deze contacteert dan de verantwoordelijke van de dag die vervolgens even gaat polsen bij de leerkracht van uw kind en de gewenste informatie uiteindelijk tot bij u brengt.


sportieve groeten

het guppies zwemteam